Aktuality

BOHOSLUŽBY V ADVENTNÍ DOBĚ

od 27. LISTOPADU do 23. PROSINCE 2022

* Adorace se koná jenom v první čtvrtek v měsíci.

Po mši sv. – modlitba za naše rodiny a možnost svátosti smíření.

** Mše sv. se koná jenom v první pátek v měsíci. Po této mši sv. je Adorace – modlitba za naše rodiny a možnost svátosti smíření.

***  První neděle v měsíci mše sv. s promluvou pro děti.

**** Mše sv. se koná jenom v první sobotu v měsíci.