Rok svatého Vojtěcha

Rok svatého Vojtěcha

Kostel na náměstí je nejstarší dochovanou památkou v Jílovém u Prahy. Jeho vznik se odhaduje na 1. polovinu 13. století. Původně byl zasvěcen svatému Mikulášovi, podobně jako kostely v jiných zlatohorních sídlech. Později se většina obyvatel Jílového přiklonila k utrakvistům a po bitvě na Bílé hoře se kostel stal znovu katolickým. Minorité, kteří se o něj tehdy starali, se jej rozhodli zasvětit sv. Vojtěchovi, s odvoláním na (patrně smyšlenou) pověst, že v Jílovém kostel sv. Vojtěcha už dříve stával. Náš sv. Vojtěch se „narodil“ v dodnes citlivém období našich národních dějin. 400 leté výročí nám dává příležitost hlouběji poznat naše starobylé město i prostor pro reflexi historických událostí.

Protože prameny nejsou jednotné v tom, kdy k novému zasvěcení přesně došlo – zda roku 1623 nebo 1624, rozhodli jsme se výročí oslavit „Rokem svatého Vojtěcha.“ Slavnostně jej zahájíme na svátek sv. Vojtěcha, v neděli 23.4.2023 a ukončíme o rok později, 21.4.2024.

Program bude postupně aktualizován a průběžně zveřejňován v novinách a na webu. Spolupracujeme na něm také s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy (odkaz www.muzeumjilove.cz) .

Slavnostní zahájení

V neděli 23.4.2023, na svátek sv. Vojtěcha jsme společně zahájili Rok sv. Vojtěcha.Regionální muzeum Jílové u Prahy(www.muzeumjilove.cz) přispělo historickou přednáškou,Divadlo Já to jsem(jatojsem.eu) pohádkou (nejen) pro děti, zahráli si volejbal a kuličky…

Můžete zavzpomínat nad fotkami od J. Šťástky:https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/35048203-b642-400c-ad78-c16800d064a6
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/ec890f7d-5587-44df-9d07-ec2063eab1da
Klienti Domova Laguna v Psárech (link: www.lagunapsary.cz) pod vedením paní E. Ungerové vyrobili upomínkové zvonečky, talířky a medaile, které je stále možné pořídit. Výtěžek bude použit na opravy kostela a jeho itineráře.

Pozvánka na květen

Zveme na:

– panelovou výstavu v parku na náměstí o sv. Ludmile, připravené jílovským muzeem.

– 25. 5.2023       Přednáška Sv. Ludmila – první žena v čele státu (N. Profantová, Muzeum Jílové)

odkaz: http://www.muzeumjilove.cz/wp-content/uploads/2023/01/Plakat_muzejni_akademie_23_1.jpg 

Program Roku sv. Vojtěcha

2. 6. 2023        Noc kostelů (kostel sv. Vojtěcha)

odkaz: https://nockostelu.cz/kostel/3389/ 

11. 6. 2023      Koncert duchovní hudby a poezie Píseň duše (kostel sv. Vojtěcha)

Účinkují: Linda Sítková – varhany, Grażyna Wilk Biernot – soprán, Kateřina Špičková –mezzosoprán

Sakrální skladby písně, árie klasiků Bach, Handel a dalších, spolu s poezií Chalíla Džibrána

25. 6. 2023      Oheň na závěr školního roku (farní zahrada)

Září 2023         Výstava o sv. Vojtěchovi v parku (Muzeum Jílové)

Září 2023         Výstava liturgických předmětů (Muzeum Jílové a Farnost)

Říjen 2023       Výstava fotografií (fotografický spolek Člověk a víra, kostel sv. Vojtěcha)

24. 11. 2023   Přednáška Petr Brandl – mistr barokní malby (PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., Muzeum Jílové)
odkaz: http://www.muzeumjilove.cz/wp-content/uploads/2023/01/Plakat_muzejni_akademie_23_1.jpg

21.4. 2024 Slavnostní zakončení roku